Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi ve Bir Örnek Olay

Ruhi Sarpkaya

Özet


Bu makalenin amacı, okullardaki çatışmanın nedenleri ve yönetilmesini örnek olaya dayalı olarak açıklamaktır. Araştırma Manisa’daki bir lisede gerçekleştirilmiştir. Lisenin bilgisayar bölümündeki 3 öğretmen, 1 müdür yardımcısı ve müdür örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada örnek olay yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında gözlem tekniğinin katılan gözlemci çeşidi kullanılmıştır. Gözlemle elde edilen verilere dayalı olarak örnek olayın öyküsü yazıldı. Alanyazından elde edilen çatışmaya ilişkin verilerin ışığında örnek olay çözümlendi. Araştırmanın temel bulguları şöyledir: Örgüt içinde çatışma doğaldır, bilgisayar bölümündeki çatışma, kaynakların sınırlılığı, işbölümündeki belirsizlik, iletişim kopukluğu ve güç mücadelesinden kaynaklanmaktadır. Yöneticiler çatışmayı görmezden gelmek yerine, onu yönetmeyi düşünmelidir.

Anahtar Kelimeler


çatışma yönetimi , liseler ,

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2013Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi DergisiTüm Hakları Saklıdır