Konu başlığı indeksini tarayın


 
Sayı Başlık
 
Cilt 1, Sayı 4 (1995): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1990`ların Eğitim Yöneticilerini Geliştirmek İçin Çağdaş Durumlar ve 1990`ların Eğitim Yöneticilerini Geliştirmek İçin Çağdaş Durumlar ve Pratik Stratijiyer Özet   PDF
Khaırul Baharein Mohd Noor, Hakan Sarı
 
Cilt 8, Sayı 2 (2002): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1999 ÖSS`de Uygulanmaya Başlanan Üniversiteye Girişteki Yeni Sınav Sisteminin Mesleki ve Teknik Ortaöğretime Etkileri Özet   PDF
Mustafa Ayral
 
Cilt 6, Sayı 3 (2000): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 1999 Yüksek Öğretime Giriş Sınavının Değerlendirmesine İlişkin Değerlendirme Özet   PDF
Mehmet Özyürek
 
Cilt 2, Sayı 1 (1996): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2000 Yılının Öğretmeni Özet   PDF
Veli Bilici
 
Cilt 4, Sayı 3 (1998): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 21. Yüzyılda Eğitimcileri Eğitimi ve Okul Düzeni Özet   PDF
Gülten Hergüner
 
Cilt 1, Sayı 3 (1995): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 23 Yıl Hizmet ve 68 Programı Özet   PDF
Etem Gürsu
 
Cilt 13, Sayı 1 (2007): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi A Comparative Analysis of Educational Reforms in Ottoman and British Empires: Schooling and Curricular Issues Özet   PDF
Arzu M. Nurdoğan
 
Cilt 24, Sayı 1 (2018): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Aday Öğretmen Görüşlerine Göre Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Özet   PDF (English-Turkish)
Emine Önder
 
Cilt 21, Sayı 2 (2015): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Aday Öğretmenlerin Uygulamalı Eğitim Sürecinin Akran Danışma ve Kliniksel Denetim Yoluyla Desteklenmesi Özet   PDF
Mualla Aksu, Türkan Aksu, Çiğdem Apaydın, Gamze Kasalak, Oya Tan, Yeşim Şenol
 
Cilt 16, Sayı 3 (2010): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Ailelerin Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri Özet   PDF
Çetin Erdoğan, Nihan Demirkasımoğlu
 
Cilt 13, Sayı 3 (2007): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Ailesel Faktörlerin Altı Yaş Çocuklarının Sosyal Davranış Problemlerine Etkisi Özet   PDF
Serdal Seven
 
Cilt 12, Sayı 2 (2006): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Akademik Başarı, Cinsiyet, Tutum ve Öğrenme Stratejilerinin Kullanımı Özet   PDF
Neşe Özkal, Duygu Çetingöz
 
Cilt 25, Sayı 2 (2019): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Öğrenen Örgütler: Ortaokullar Üzerine Bir Çözümleme Özet   PDF(English-Turkish)
Gülay Aslan
 
Cilt 17, Sayı 2 (2011): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Akademisyenlerin Gözünden Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Akademik Durumu: Nitel Bir Analiz Özet   PDF
Deniz Örücü, Hasan Şimşek
 
Cilt 25, Sayı 2 (2019): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Akademisyenlerin İşlerini Anlamli Bulma Düzeyinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Özet   PDF(English-Turkish)
Ali Balcı, Filiz Akar, İnci Öztürk
 
Cilt 17, Sayı 4 (2011): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Akran Arabulucuların Gözünden İlköğretim Öğrencilerinin Arabuluculuk Sürecinde Yaşadıkları Güçlüklerin İncelenmesi Özet   PDF
Tarkan Kaçmaz, Abbas Türnüklü, Fulya Türk
 
Cilt 4, Sayı 2 (1998): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Alan Dışından Gelen Sınıf Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalizasyonu Özet   PDF
Vehbi Çelik
 
Cilt 23, Sayı 1 (2017): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Algılanan Örgütsel Destek ve Pozitif Psikolojik Sermaye İlişkisi: Lise Öğretmenleri Örnekleminde Bir İnceleme Özet   PDF
Hilal Büyükgöze, Yüksel Kavak
 
Cilt 22, Sayı 4 (2016): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Algılanan Örgütsel Etik İklim ile Öğretmenlik Meslek Etiği Arasındaki İlişki Özet   PDF
Fatmanur Özen, Elif Durkan
 
Cilt 22, Sayı 3 (2016): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Algılanan Müdür Yönetim Tarzı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Özet   PDF
Mehmet Üstüner
 
Cilt 6, Sayı 2 (2000): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Alt Düzey Personelin Güç Kaynakları Erciyes Üniversitesi ÖRNEĞİ Özet   PDF
Niyazi Can, Mustafa Çelikten
 
Cilt 11, Sayı 3 (2005): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Altı Düşünme Şapkası ve Nitelik Sıralama Tekniklerinin Fen Derslerinde Uygulanmasına Yönelik Öğrenci Görüşleri Özet   PDF
Özlem Koray
 
Cilt 1, Sayı 1 (1995): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Alışkanlıklarınızı Sırtınızda Taşıyor Musunuz? Özet   PDF
Hüseyin Başar
 
Cilt 25, Sayı 1 (2019): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi An Analysis of Teacher’s Performance Evaluation at Private Schools: Kahramanmaraş and Gaziantep Sample Özet   PDF(English) (English)
Zerrin Önen, Mehmet Sincar
 
Cilt 2, Sayı 3 (1996): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Ara İnsan Gücü Yetiştiren Programların İncelenmesi " Bavyera Eyaleti Modeli " Özet   PDF
Kıymet Selvi
 
Toplam 832 ögeden 1 - 25 arası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Copyright © 2013Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi DergisiTüm Hakları Saklıdır