Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi

ODAK VE KAPSAM: Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi (ISSN/1300-4832, E-ISSN/2148-2403) Pegem Akademi Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından sponsorluğu sağlanan ve üç ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Genel olarak eğitim bilimleri alanlarında, özel olarak eğitim planlaması, politikası, ekonomisi, yönetimi ve teftişi alanlarında araştırma, inceleme ve uygulama sonuçlarının yayınlanmasını ve paylaşılmasını amaçlar.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ: Değerlendirme sürecinde hakemlerin ve yazarların kimlikleri karşılıklı olarak gizli tutulur. Editörlerin ön değerlendirmede biçim ve konu alanı bakımından kabul edilebilir gördüğü yazılar bilimsel nitelik ve içerik bakımından değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Her iki hakem tarafından da yayınlanmak üzere kabul ya da düzeltme kararı verilen makaleler editör/lerin de önerileri doğrultusunda, hakem raporları ile birlikte, düzeltme için yazara gönderilir. Düzeltmelerin makul bir süre için de sonuçlandırılması gerekir ve üç aylık süre içinde düzeltme nüshası alınmayan makaleler geri çekilmiş sayılır. Düzeltilmiş metin, gerekli olduğu hallerde değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenir. Hakemlerden birinin “yayınlanabilir” diğerinin “yayınlanamaz” sonucuna vardığı durumlarda editör/ler makaleyi üçüncü bir hakeme gönderebilir. Üçüncü hakemin değerlendirme sonucu nihai yargı olarak kabul edilir. Yazarların hakemlerin eleştiri ve önerilerine ilişkin her türlü açıklama, karşı/farklı görüşleri editör/lere yapılır. Bir makalenin yayınlanması hususunda nihai karar editör/lere aittir. Dergiye sunulan makalelerle ilgili işlemler, yazardan kaynaklanan bir neden olmadıkça, 3-6 ay içinde sonuçlandırılır. Yayınlanması için dergiye gönderilen yazıların, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı Eğitim Yönetimi Dergisi’ne aittir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Duyurular

 

KUEY, ERIC Index'te görünmeye başlamıştır.

 
KUEY, ERIC Index'te görünmeye başlamıştır. 2018'den bu yana yayınlanan çalışmalar ERIC tarafından sistemlerine yüklenmektedir.ERIC Index'in öğretim üyeliğine atama/yükseltmelerde ve Doçenlik sınavlarında temel Alan Index'i olarak kabul edildiğini ve öngörülen yayın koşullarını sağladığını hatırlatmak isteriz.Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler.  
Yayın Tarihi: 2020-10-31
 

KUEY, ERIC Index'te görünmeye başlamıştır.

 
KUEY, ERIC Index'te görünmeye başlamıştır. 2018'den bu yana yayınlanan çalışmalar ERIC tarafından sistemlerine yüklenmektedir.ERIC Index'in öğretim üyeliğine atama/yükseltmelerde ve Doçenlik sınavlarında temel Alan Index'i olarak kabul edildiğini ve öngörülen yayın koşullarını sağladığını hatırlatmak isteriz.Dergimize gösterdiğiniz ilgi için teşekkürler.  
Yayın Tarihi: 2020-10-31
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 26, Sayı 3 (2020): Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi


Kapak Sayfası


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2013Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi DergisiTüm Hakları Saklıdır